PET Plastic Bottles<!-- --> | Petainer

Flaskor för kemikalier

Våra kemiflaskor i PET-plast är idealiska för alkohol- och spritbaserade lösningar. Våra hållbara behållare finns i olika former och storlekar och är certifierade för förpackning och transport av farligt gods. Vår certifierade flaska är giltig för förpackningsgrupperna II och III och innehåller flytande ämnen som har klarat kompatibilitetstestet enligt ADR/RID. Inklusive lacknafta UN1300 och bioetanol - 96% etanol UN1987.