Artikel27-06-2023

De Zweedse fabriek van Petainer bereikt uitgebreide koolstofneutraliteit

Petainer's Swedish Plant Achieves Extended Carbon Neutrality

Petainer is verheugd te kunnen aankondigen dat de fabriek in Lidköping alweer een jaar CO2-neutraal werkt. De Zweedse productielocatie van Petainer, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde toelevering met een focus op Scandinavië en Europa, is de eerste in de regio die CO2-neutraal werkt. Deze aankondiging volgt op Petainer's rapportage van emissiereducties via de koolstofliefdadigheidsinstelling CDP en recente onderscheidingen bij de Drinks Business Green Awards voor hernieuwbare energie en Groen bedrijf van het jaar.

We spreken met Dr Michael Joyes, hoofd Duurzaamheid, over deze prestatie.

Kunt u uitleggen wat het betekent om koolstofneutraal te werken?

Een van de meest voorkomende bijproducten van productie is het vrijkomen van kooldioxide. Bij verschillende processen komen verschillende hoeveelheden CO2 vrij en deze worden over het algemeen gedefinieerd als Scope 1, 2 en 3. Scope 1 omvat onze directe emissies, waaronder wagenparken en faciliteiten. Scope 2 omvat emissies die vrijkomen door ingekochte elektriciteit en stadsverwarming. Scope 3, ten slotte, omvat indirecte emissies zoals het woon-werkverkeer van werknemers en aangekochte diensten. Petainer heeft zich ingespannen om deze emissies zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. Wat overblijft, staat bekend als 'onvermijdelijke emissies' en is een uitdaging om koolstofvrij te maken. Een optie is om deze uitstoot te compenseren door middel van koolstofcompensatieprogramma's.

Door onze resterende scope 1 en bepaalde scope 3 emissies te compenseren, kunnen we onze activiteiten op onze locatie in Lidköping 'CO2-neutraal' verklaren.

Kun je CO2-compensatie beschrijven?

CO2-compensatie is een proces waarbij een bedrijf investeert in het koolstofvrij maken van de economie. Deze investering, in energieopwekking of iets dergelijks, elimineert of compenseert de uitstoot die zou zijn ontstaan als de investering niet was gedaan.

Petainer werkte samen met ClimatePartner om zijn CO2-voetafdruk te meten. ClimatePartner is een expert op het gebied van emissierekening en reductiestrategieën door middel van koolstofcompensatieprojecten. Elk project wordt gecontroleerd door onafhankelijke organisaties, die de hoeveelheid bespaarde CO2 bevestigen en deze besparing vervolgens verkopen als gecertificeerde emissiereducties.

In ons geval zijn we blij dat we de opwekking van windenergie in Brazilië kunnen financieren, waardoor de behoefte aan energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen in de regio afneemt. Met dit programma hebben we in totaal bijna 2 miljoen kg CO2 gecompenseerd, met een buffer van 10% in de uitstoot die in de fabriek wordt geproduceerd.

Bent u van plan om in de toekomst door te gaan met compenseren?

De kracht van duurzame en transparante productie kan niet genoeg worden benadrukt. Als wij bij Petainer duidelijkheid verschaffen over de overgang van de wieg naar de fabriek, kan er stroomafwaarts worden geproduceerd met een geloofwaardig koolstofreductiebeleid. Het stelt ons ook in staat om op een duurzame manier te blijven groeien. We zijn van plan om de compensatie van onze activiteiten in Lidköping uit te breiden naar het volgende kalenderjaar.