PET Plastic Bottles<!-- --> | Petainer

Lahve s chemikáliemi

Naše plastové lahve na chemikálie z PET jsou ideální pro roztoky na bázi alkoholu a lihu. Naše odolné nádoby mají různé tvary a velikosti a jsou certifikovány pro balení a přepravu nebezpečného zboží. Naše certifikované láhve jsou platné pro balení skupin II a III obsahující kapalné látky, které prošly testem kompatibility podle ADR/RID. Včetně bílého lihu UN1300 a bioetanolu - 96% etanolu UN1987.