Artikel05-08-2023

Vinodlingen Weinhof 519 väljer Petainer plastflaskor för säker och hållbar transport

Weinhof 519 Winery Plastic Wine Bottles

Weinhof 519 i Rheingau är en vingård i tredje generationen som specialiserar sig på riesling. Vingården är framåtblickande och använder modern teknik för att pressa och jäsa sina druvor för att uppfylla sina krävande standarder. De finns på den finska marknaden med sitt populära Riesling-varumärke PINK. För att erbjuda ytterligare ett klimatsmart alternativ lämnade Weinhof 519 in ett anbud om möjligheten att lansera en ny Riesling på marknaden i ett 750 ml PET-format. Deras framgångsrika anbud innebär att kunder i Finland kommer att kunna köpa en ny och uppfriskande Weinhof 519 Riesling genom det finska alkoholmonopolet Alko.

De nordiska monopolföretagen har tillsammans infört metoder för att minska sitt kollektiva koldioxidavtryck med 50% till 2030. Förpackningar utgör en stor del av deras utsläpp, och därför har de gjort klimatsmarta förpackningar till en viktig pelare i sin plan. Glas har alltid varit den vanligaste förpackningstypen för vin, men den är tung och energikrävande att tillverka. En glasflaska kan stå för upp till hälften av utsläppen från en flaska vin om man tar hänsyn till alla processer på vingården och förpackningen. Trovärdiga alternativ till vin i glas eftersträvas för att minska klimatpåverkan.

Alko märker produkter med en Green Choice-symbol om produkten är klassad som en "miljöanpassad förpackning". Förpackningar som väger mindre än 420 g klassas som att de har lägre utsläpp, eftersom de är mer effektiva att transportera. Med sina 49 g är Petainers flaska betydligt lättare än till och med den lättaste glasflaskan. Effekten på koldioxidutsläppen av att byta till PET jämfört med glas är 2,7 gånger mindre utsläpp per liter jämfört med en standardglasflaska och 2,14 gånger jämfört med en lättviktsglasflaska (Alko Figures). Weinhof 519:s arbete på vingården för en hållbar vinodling säkerställer ytterligare att den mest hållbara produkten når deras nya kund.

Video file
Vinflaskor av PET-plast fylls på EB Seccos förpackningsanläggning i Frankfurt, Tyskland.

Weinhof 519 transporterade sitt vin till EB Secco, en specialiserad co-packer i Frankfurt, Tyskland. EB Secco har tappningslinjer som kan anpassas för fyllning av PET-vinflaskor och gör processen enkel och effektiv för vingårdar. Weinhof 519, som använder en flöjtliknande flaska, valde Petainers PET Burgundy-flaska för att behålla sin varumärkesstil. Att erbjuda kunderna samma shoppingupplevelse och ett klimatsmart förpackningsalternativ som rymmer samma produktvolym som den traditionella typen gör det enkelt att byta.

"Det är spännande att vara en del av de finska ansträngningarna för att utöka de hållbara alternativen för Alkos kunder. Petainer har varit fantastiska i sitt stöd och sett till att vi hade en flaskstil som liknar våra vanliga glasflaskor. Vi hoppas att de finska vinälskarna kommer att uppskatta den här nya produkten."

Weinhof 519