Artikel27-06-2023

Petainers svenska anläggning uppnår utökad koldioxidneutralitet

Petainer's Swedish Plant Achieves Extended Carbon Neutrality

Petainer är glada att kunna meddela att de har gjort verksamheten vid sin fabrik i Lidköping koldioxidneutral under ytterligare ett år. Petainers svenska produktionsanläggning, som ansvarar för globala leveranser med fokus på Norden och Europa, är den första i regionen som har uppnått koldioxidneutral verksamhet. Detta tillkännagivande följer tätt efter Petainers rapportering av utsläppsminskningar genom CDP och de senaste utmärkelserna vid Drinks Business Green Awards för förnybar energi och årets gröna företag.

Vi har talat med Dr Michael Joyes, Sustainability Lead, om denna prestation.

Kan du förklara vad det innebär att vara koldioxidneutral?

En av de vanligaste biprodukterna vid tillverkning är utsläpp av koldioxid. Olika processer släpper ut olika mängder CO2, och dessa definieras i allmänhet som Scope 1, 2 och 3. Scope 1 omfattar våra direkta utsläpp, inklusive fordonsflottor och anläggningar. Scope 2 omfattar utsläpp som orsakas av inköpt el och fjärrvärme. Scope 3, slutligen, omfattar indirekta utsläpp, t.ex. anställdas pendling och inköpta tjänster. Petainer har arbetat för att minska dessa utsläpp så långt det rimligen är möjligt. Det som återstår kallas "oundvikliga utsläpp" och är en utmaning att minska koldioxidutsläppen. Ett alternativ är att kompensera för dessa utsläpp genom system för koldioxidkompensation.

Genom att kompensera för våra återstående scope 1- och utvalda scope 3-utsläpp kan vi förklara vår verksamhet vid Lidköping-anläggningen som "koldioxidneutral".

Kan du beskriva klimatkompensation?

Klimatkompensation är en process där ett företag investerar i minskade koldioxidutsläpp. Denna investering, oavsett om det gäller energiproduktion eller liknande, kommer att eliminera eller kompensera för de utsläpp som skulle ha uppstått om investeringen inte hade gjorts.

Petainer samarbetade med ClimatePartner för att mäta företagets koldioxidavtryck. ClimatePartner är experter på utsläppsredovisning och strategier för att minska utsläppen med hjälp av klimatkompensationsprojekt. Varje projekt verifieras av oberoende organisationer, som bekräftar mängden koldioxid som sparas och sedan säljer denna besparing som certifierade utsläppsminskningar.

I vårt fall är vi glada över att kunna finansiera produktionen av vindkraft i Brasilien, vilket minskar behovet av fossilbränsledriven energiproduktion i regionen. Vi har kompenserat totalt nästan 2 miljoner kg CO2 med detta program, med en buffert på 10% i de utsläpp som produceras på fabriken.

Planerar du att fortsätta kompensera i framtiden?

Kraften i hållbar och transparent tillverkning kan inte överskattas. Med klarhet från oss på Petainer om vaggan till fabriken kan nedströms produktion äga rum med trovärdiga strategier för koldioxidminskning på plats. Det gör det också möjligt för oss att fortsätta växa på ett hållbart sätt. Vi avser att utöka klimatkompensationen för vår verksamhet i Lidköping till att omfatta även nästa kalenderår.