Petainer erbjuder olika förpackningslösningar för hushållsmarknaden. Våra produkter garanterar säkerhet och uppfyller de högsta kraven på hållbarhet och ergonomisk utformning, från saneringsmedel till rengöringsmedel och kemikalier.

Sanitiser

Petainer har valt ut ett sortiment av PET-flaskor (0,25 l - 1 l) som kan fyllas med alkoholbaserade handdesinfektionsmedel.

Vi lanserade ett beröringsfritt system för att dela ut handdesinfektionsmedel i bulk som är utformat för tillämpningar med hög trafik. Sanitiseringsenheten använder Petainer 5 US Gal Refillable PET Water Cooler Bottle Technology och ger 1,5 ml enkel dosering. Alla flaskor kan returneras för påfyllning eller återvinnas helt efter användning.

Tvättmedel och tvål

Vi tillverkar förpackningar för diskmedel, tvättmedel och flytande tvålprodukter som vanligtvis kräver hållbara förpackningar med funktionella egenskaper för att underlätta användningen.

Kemikalier

Petainer 1 liters kemikalieflaskor, idealiska för alkohol- och spritbaserade lösningar, har erhållit ett internationellt certifikat för förpackning och transport av farligt gods. Flaskorna är godkända för tre olika 28 mm PCO-skruvkapslar, inklusive barnsäkra stängningsmekanismer med eller utan sprayinsats.

Den certifierade flaskan är giltig för förpackningsgrupper II och III som innehåller flytande ämnen som har klarat kompatibilitetstestet enligt ADR/RID. Inklusive vitsprit UN1300 och bioetanol - 96% etanol UN1987.