Udržitelné obaly

Vyrábíme vysoce výkonná obalová řešení, která chrání vaše výrobky s minimálním dopadem na životní prostředí z hlediska spotřeby přírodních zdrojů a emisí.

Udržitelná výroba

Společnost Petainer je odpovědný výrobce a neustále se snažíme zlepšovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a společnost.