Den här videon innehåller stegvisa instruktioner för manuell påfyllning av en Petainer Keg med en A NPR-fäste.