Petainer är glada över att kunna meddela att de fått två särskilda utmärkelser vid Drinks Business Green Awards! Vi var i hård konkurrens med många innovativa företag som hittade sätt att minska sin miljöpåverkan och samtidigt leverera produkter av högsta kvalitet.

Petainer grundades för att skapa produktlösningar med hållbarhet inbyggd. Ända sedan starten har vi strävat efter förpackningsteknik som ger våra kunder och slutanvändare miljöfördelar. Eftersom våra produkter når miljontals konsumenters händer varje år är det viktigare än någonsin att tillverka varenda produkt på ett så hållbart sätt som möjligt, genom att minska utsläppen av växthusgaser. Att minska våra utsläpp innebär att alla i leveranskedjan gynnas, vilket skapar en grund för trovärdiga strategier för minskning av koldioxidutsläpp och är ett första steg mot att nå nettonoll.

Våra Petainer Kegs hjälper våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att ersätta stål. Med en enkel övergång från stål till lättviktig PET kan vår plug and play-lösning minska koldioxidutsläppen med 26%, utan ytterligare investeringar i komplexa apparater för koldioxidinfångning.

Läs mer på våra sidor om fat och hållbarhet.