Coca-Cola, Sprite och Fanta är några av de märken som har övergått till flaskor av 100% återvunnen plast i Sverige och Norge. Genom denna övergång har man eliminerat användningen av mer än 6 000 ton ny, jungfrulig oljebaserad plast, vilket har lett till en minskning av plastflaskornas koldioxidavtryck med 44% per år. Den fullständiga övergången skedde under första kvartalet 2021 och gäller alla stora 1500 ml-flaskor som tillverkas i Jordbro i Sverige och Robsrud i Norge.

Coca-Cola i Sverige och Norge vill bidra till övergången till en cirkulär ekonomi där alla förpackningar samlas in och sedan återanvänds eller återvinns. Att öka andelen återvunnet material i PET-flaskor är ett effektivt sätt att minska koldioxidavtrycket. Sverige och Norge ligger i framkant på flera områden när det gäller förpackningar och hållbarhet. Marknader som Norge och Sverige har höga insamlingsnivåer för plastflaskor, och de pantsystem som finns tillgängliga i dessa länder är en viktig del för att möjliggöra övergången till 100% rPET.

Coca-Cola, Sprite och Fanta är några av de märken som har övergått till flaskor av 100% återvunnen plast i Sverige och Norge.

Partnerskap med viktiga intressenter i hela leveranskedjan bidrog till att göra projektet framgångsrikt. Returpack i Sverige och Infinitum i Norge har insamlingsmodeller i världsklass som ökar insamlingsfrekvensen och förbättrar kvaliteten på det insamlade PET-materialet genom att minska kontaminering från andra material. Veolias lokala produktion av rPET av livsmedelskvalitet möjliggör en stark tillgång till återvunnet material av hög kvalitet från ett etablerat återvinningssystem för flaskor med två flaskor.  

Preforms för Coca-Colas läskedrycksflaskor tillverkas vid Petainer Lidkoping-fabriken i Sverige. I PET-flaskorna används Petainers lättviktiga 1500 ml-förformskonstruktion och 100% rPET-flingor och -pellets. Med hjälp av sin expertis inom bearbetning och kvalitet har Petainer ökat rPET-innehållet från 50% till 100% med bibehållen maximal prestanda, styrka och utseende.

Petainer tillhandahåller teknisk support på plats till Jordbro och Robsrud för att smidigt införa 100% PET-preforms med en bra blåsprocess. En lättviktsbesparing på 160 ton per år uppnåddes, vilket ytterligare förbättrade produktens koldioxidavtryck genom att minska C02-utsläppen från vägtransporter, energi- och tryckluftsanvändning under tillverkningsprocessen.

Förutom användningen av mer hållbara material och operativa förbättringar tillverkas preformen vid Petainers anläggning i Lidköping, Sverige, som drivs helt av vattenkraft, en 100% förnybar energikälla. Lidkoping har också tilldelats platinaklassificering av EcoVadis 2021, det globala organet för värdering av företagens sociala ansvarstagande. Denna bedömning placerar Petainer Lidkoping bland de bästa procenten av leverantörerna i kategorin Tillverkning av plastprodukter och bland de bästa procenten av alla organisationer som EcoVadis utvärderar, med en särskilt stark prestation i miljökategorin.

Med expertpartners som Petainer kan Coca-Cola positionera sig som en ledande hållbarhetsaktör på den skandinaviska dryckesmarknaden.