I samarbete med Novo lanserade Petainer ett innovativt, beröringsfritt handdesinfektionsmedelssystem som är speciellt utformat för applikationer med hög trafik.

petainer-hand-sanitizer-dispense

Saneringsmedlet är säkert för alla och är godkänt av regeringen och ger 3 ml i en enda applicering, vilket gör att upp till 300 personalens och kundernas händer kan rengöras per dag.

Systemet kan enkelt fyllas på med hjälp av Petainer 5 Gallon Refillable Bottles Technology - varje flaska innehåller 6 500 applikationer. Alla flaskor kan returneras för påfyllning eller återvinnas helt efter användning. För ytterligare information, kontakta oss på enquiries@petainer.com