Att gå från manuell fyllning till halv- eller automatisk fyllning är ett spännande steg för bryggare. Bryggeriet kan då få tillgång till alla de fördelar som är förknippade med detta - snabbare fyllning, jämnhet och färre arbetstimmar. Det ger också bryggerier av alla storlekar ett sätt att skala och växa för att få tillgång till nya marknader. Petainer KEG:er kan fyllas på de flesta maskiner, vilket gör att bryggerier kan växa med samma KEG-system och samtidigt erbjuda sina kunder enhetlighet.

m+f, experter på fyllning och rengöring av KEG:er sedan över 50 år tillbaka, är en tysk tillverkare av fyllningsutrustning. Deras expertteam har skapat ett särskilt halvautomatiskt Petainer KEG-fyllningssystem som de har installerat på ett antal bryggerier runt om i Europa. Den senaste linjen, som installerats vid ett bryggeri i västra Tyskland, består av två m+f-tillverkade "Petainer KEG Filler"-maskiner. De laddas manuellt och operatören kan påbörja fyllningsprocessen genom att trycka på en knapp. Inbyggd programvara och hårdvara fyller sedan KEG:erna till den förprogrammerade volymen på till exempel 30 liter. När den är fylld lossas tunnan och lastas på pall, redo för leverans.

Vid full kapacitet kommer maskinerna att arbeta med en fyllningshastighet på 100 x 30 l KEG per timme, vilket är ungefär två och en halv gånger snabbare än manuell fyllning. Denna förbättring, som förstärks under ett års fyllning, ger enorma besparingar i arbetstimmar, som i stället kan användas till andra uppgifter inom bryggeriet.

Mer information finns på: https://www.mfkegtechnik.com/