London, april 2022: Petainer är glada att kunna meddela att de har gjort verksamheten vid sin fabrik i Lidköping koldioxidneutral. Petainers svenska produktionsanläggning, som ansvarar för globala leveranser med fokus på Norden och Europa, är den första i regionen som har uppnått koldioxidneutral verksamhet. Detta tillkännagivande följer tätt efter Petainers rapportering av utsläppsminskningar genom CDP, en välgörenhetsorganisation för koldioxidredovisning, och de senaste utmärkelserna vid Drinks Business Green Awards för förnybar energi och Årets gröna företag.

Petainer rapporterade resultaten från de tre första åren av sitt program för minskning av koldioxidutsläpp via CDP. I denna rapport meddelade Petainer att de totala koldioxidutsläppen minskade med 40 % brutto.2 utsläpp 2020 jämfört med 2018 och en minskning med 25 % av de totala utsläppen i CO2 per kg köpt harts. Det naturliga nästa steget var att ta itu med oundvikliga utsläpp på operativ nivå.

Petainer samarbetade med ClimatePartner för att mäta företagets koldioxidavtryck. ClimatePartner är experter på redovisning av utsläpp och strategier för att minska utsläppen med hjälp av koldioxidkompensationsprojekt. I rapporten mättes utsläppen mellan januari 2021 och december 2021, vilket omfattar alla växthusgaser och rapporteras som koldioxidutsläpp.2 motsvarande.

ClimatePartners rapport utvärderade Petainers operativa Scope 1-, 2- och 3-utsläpp. Scope 1 omfattar Petainers direkta utsläpp, inklusive fordonsflottor och anläggningar. Scope 2 omfattar utsläpp som frigörs genom köpt el och fjärrvärme. Scope 3 slutligen omfattar indirekta utsläpp, t.ex. anställdas pendling och köpta tjänster. Detta är oundvikliga operativa utsläpp som krävs för att fabriken ska fungera. Den största andelen i värde var uppströmsutsläpp från el. Petainer använder förnybar energi för att driva anläggningen i Lidköping, så genom att kompensera utsläppen i samband med produktionen säkerställs att fabriken drivs med så ren energi som möjligt.

Petainer Lidköping har också fått Ecovadis Platinum, ett mått på företagens sociala ansvar som placerar företaget bland de 11 bästa företagen i undersökningen.

Petainer har nu kompenserat för de totala beräknade utsläppen plus 10 %, för att ta hänsyn till eventuella underkalkyleringar. Kompensation är en process där man investerar i projekt som minskar koldioxidutsläppen och tillhandahåller finansiering i situationer där koldioxidutsläppen skulle förbli oförändrade eller öka om de inte åtgärdas. Varje projekt verifieras av oberoende organisationer som bekräftar mängden koldioxidutsläpp.2 och sedan sälja dessa besparingar som certifierade utsläppsminskningar. Investeringar i dessa projekt finansierar klimatpositiva projekt som gynnar samhällen, i detta fall produktion av ren vindkraft i nordöstra Brasilien. Genom att kompensera har Petainer tagit itu med utsläppen från oundviklig verksamhet.  

Hugh Ross, vd för Petainer, kommenterade: "Petainer är engagerad i hållbar, transparent tillverkning. Vi är glada över att ha meddelat att vi har gjort stora framsteg under de senaste åren, rapporterat våra framgångar genom CDP och lovat att ytterligare minska vår miljöpåverkan som företag. Att föra verksamheten vid vår anläggning i Lidköping till koldioxidneutralitet är något som vi är oerhört stolta över, både för att vi är först i Norden och dessutom för att det visar Petainers attityd som föregångare och innovatör. Att kompensera utsläppen för vad som var ett tillväxtår för Petainer är en viktig aspekt av vår strategi för koldioxidhantering och visar på hållbar tillväxt. Vi var glada att arbeta med ett företag som ClimatePartner, som både var flitiga i sin rapportering och som också stöder samhällen för att förbättra deras välbefinnande."