Laundry Detergent Bottles

Our PET Plastic Laundry Detergent Bottles & Jugs are available in an assortment of sizes, styles, neck finishes, and colours.

Kontakta oss för hjälp Läs mer

Kol besparingskalkylator.

Estimate how much you could lower your carbon emissions by choosing Petainer Laundry Detergent Bottles as your preferred packaging solution. The figures shown represent carbon emissions as a result of One-way PET Bottle production and delivery compared against Aluminium Cans and Glass Bottles

Carbon Calculator

50%
2500km
500000enheter

Carbon Footprint Jämförelse

Användbara insikter från Petainer

Betrodd Av
Världens Största
Varumärken.

... vid den här tiden kände vi inte att vi kunde betala kostnaden för att köpa en flotta av rostfria tankar och ett system för att desinficera dem - det var också bra att ha flexibilitet när det gällde minimibeställningar från vår leverantör av Petainer Kegs när vi först började tappa upp produkter. Vi kunde köpa ett bekvämt antal fat till att börja med tills vi fick mer fäste på marknaden och ökade vår distribution.

Jennifer Molgat
Ordförande,
The View vingård

Läs mer om Petainer s
hållbar PET-lösningar.