PET plast kemiska flaskor

Våra PET-kemiflaskor i plast är idealiska för alkohol- och spritbaserade lösningar. Våra hållbara behållare finns i olika former och storlekar och är certifierade för förpackning och transport av farligt gods.

Vår certifierade flaska är giltig för förpackningsgrupper II och III som innehåller flytande ämnen som har klarat kompatibilitetstestet enligt ADR/RID. Inklusive vitsprit UN1300 och bioetanol - 96% etanol UN1987.

Kontakta oss för hjälp Läs mer
Filter

Kol besparingskalkylator.

Beräkna hur mycket du kan minska dina koldioxidutsläpp genom att välja Petainer Chemical Bottles som din favoritförpackningslösning. Siffrorna visar koldioxidutsläpp till följd av produktion och leverans av envägs PET-flaskor jämfört med aluminiumburkar och glasflaskor.

Carbon Calculator

50%
2500km
500000enheter

Carbon Footprint Jämförelse

Användbara insikter från Petainer

Betrodd Av
Världens Största
Varumärken.

... vid den här tiden kände vi inte att vi kunde betala kostnaden för att köpa en flotta av rostfria tankar och ett system för att desinficera dem - det var också bra att ha flexibilitet när det gällde minimibeställningar från vår leverantör av Petainer Kegs när vi först började tappa upp produkter. Vi kunde köpa ett bekvämt antal fat till att börja med tills vi fick mer fäste på marknaden och ökade vår distribution.

Jennifer Molgat
Ordförande,
The View vingård

Läs mer om Petainer s
hållbar PET-lösningar.