Andrew Brewer, vår tekniske direktör för Amerika, kommer att diskutera envägskeggar vid Colorado Craft Brewers Virtual Summit som anordnas av Colorado Brewers Guild.

En diskussion om envägskeggar, hur de är konstruerade, deras för- och nackdelar och hur de fungerar på marknaden. Vilka tester och förfaranden som verkligen är nödvändiga för att se till att dina fat tvättas, steriliseras och fylls på rätt sätt.

Toppmötet kommer att fokusera på de mest angelägna behoven inom hantverksölsbranschen genom dagliga virtuella sessioner.

Petainers session kommer att sändas live på Den 10 november kl. 14.00 Mountain Time (USA och Kanada).

Du kan anmäla dig till evenemanget på denna länk: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lrB57VDPSkCx3ERbudDUhw

Mer information om evenemanget och om Colorado Brewers Guild finns på: