Petainer Fat är utformad för att återvinnas. Vänligen se vår användning och bortskaffande instruktioner för bästa praxis.