Brewer Talks, EP008: Handdesinfektionsenhet utan beröring för områden med mycket trafik.

I det här avsnittet pratar Dave Thennes och Andy Brewer om det beröringsfria handdesinfektionsmedelssystemet. Petainer lanserade den här innovativa lösningen i samarbete med NOVO för att hjälpa företag med områden med hög trafik, där man sanerar händerna på upp till 2 000 personer per dag. Systemet kan enkelt fyllas på med hjälp av Petainers 5 gallon återfyllningsbara flaskor - varje flaska innehåller 14 000 applikationer. Alla flaskor kan returneras för påfyllning eller återvinnas helt efter användning.

Titta eller lyssna på vår Brewer Talks Podcast på vår Youtube-kanal, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify eller brewertalks.com.

Vi hoppas att du gillar det här avsnittet! Har du några frågor, kommentarer eller idéer? Hör av dig via enquiries@petainer.com