Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ESFA) föreslår att minska det tolerabla dagliga intaget av bisfenol A (BPA) och omvärderar därmed sitt beslut från 2015. Förslaget innebär en dramatisk sänkning av gränsen från 4 mikrogram per kilo kroppsvikt per dag till 0,04 mikrogram per kilo kroppsvikt per dag ~ 100 000 gånger mindre. Deras motivering härrör från ny forskning om BPA:s effekt på utvecklingen av allergisk lunginflammation. Även om denna ändring för närvarande bara är på förslagsstadiet, tyder den på att det är troligt att restriktioner för intag av BPA kommer att införas och att den forskning som visar på BPA:s giftighet börjar växa.

BPA finns i polykarbonatplast, en plast som är välkänd vid tillverkning av vattenkylarflaskor, och är mest förknippad med den. Det är en syntetisk organisk förening som används vid tillverkningen av vissa plaster. Polykarbonatplast är slagtålig, klar och långvarig, tydliga fördelar för vattenflaskor i bulk. Kontaktlängden mellan vattnet och plasten i bulkvattentankar är sannolikt längre på grund av den tid det tar att konsumera det, vilket ökar den potentiella risken för att BPA sipprar ut i vattnet. På grundval av resultaten av migrationsanalysen för 5 gallon polykarbonatflaskor är det omöjligt att uppfylla de nya säkra gränsvärdena. I en nyligen genomförd studie av Toluna konstaterades att för 59% av de nordamerikanska respondenterna är vatten från en vattenkylare den viktigaste källan till dricksvatten utanför hemmet, vilket visar på behovet av säkert och rent vatten.

För producenter av bulkvatten skulle varje ändring av lagstiftningen som minskar BPA-förbrukningen innebära att polykarbonatflaskor inte längre skulle vara en hållbar lösning. För att ersätta polykarbonat skulle tapparna behöva ett substitut som har samma egenskaper: slagtålig, klar och hållbar. PET-plast skulle vara den uppenbara lösningen och kanske fungera bättre för dem som övergår från polykarbonat. PET-flaskor är splitterfria och kristallklara för att ge ett förstklassigt utseende. Att se vattnets klarhet är en mer förstklassig egenskap som döljs av mindre genomskinlig polykarbonat. Det finns också miljöfördelar med övergången. PET är lättare att återvinna och har fler användningsområden efter återvinning än polykarbonat, samtidigt som det vid tillverkningen av PET-flaskorna produceras mindre än 60% av koldioxidutsläppen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortsätter att komma in uppgifter som tyder på att BPA spelar en mer skadlig roll än vad man först trodde, och att en bedömning av produktförpackningarna före eventuella lagändringar skulle möjliggöra en smidig övergång.

Artikelreferens: https://www.efsa.europa.eu/de/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake