Innan jag började på Petainer hade jag ett antal ledande roller i olika företag i både börsnoterade och privata miljöer. Jag har bland annat varit ekonomichef och medgrundare av Global Office, ett företag som erbjuder kontorstjänster, ekonomichef för Serco plc, ett globalt tjänsteföretag, och styrelseledamot i Galliford Try plc, ett brittiskt husbyggnads- och byggföretag. Jag är kvalificerad auktoriserad revisor och har utbildat mig hos Deloitte.

Kontakta mig via sidan för förfrågningar om du har några frågor om de ekonomiska aspekterna av Petainer.