Article 31 August, 2021

Petainer pomáhá společnosti Coca-Cola s přechodem na 100% rPET láhve ve Švédsku a Norsku.


Coca-Cola, Sprite a Fanta se řadí mezi značky, které ve Švédsku a Norsku přešly na láhve vyrobené ze 100% recyklovatelného plastu. Tento krok eliminoval použití více než 6 000 tun nového virgin plastového materiálu, což vedlo ke snížení uhlíkové stopy plastových lahví o 44 % ročně. K úplnému přechodu došlo v prvním čtvrtletí roku 2021 a týká se všech velkých 1500 ml lahví vyrobených ve švédském Jordbro a norském Robsrudu.

Coca-Cola chce ve Švédsku a Norsku přispět k přechodu na cirkulární ekonomiku, kde se všechny obaly sesbírají zpět a následně se znovu použijí nebo zrecyklují. Zvýšení podílu recyklovaného materiálu v PET lahvích je účinný způsob, jak snížit jejich uhlíkovou stopu. Švédsko a Norsko jsou lídry v několika oblastech balení a udržitelnosti. Trhy, jako je Norsko a Švédsko, mají vysokou míru sběru plastových lahví díky systémů vratných zálohovaných obalů, který v těchto zemích hraje klíčovou roli v přechodu na 100% rPET.

Coca-Cola, Sprite a Fanta se řadí mezi značky, které ve Švédsku a Norsku přešly na láhve vyrobené ze 100% recyklovatelného plastu.

Díky partnerství s klíčovými účastníky v celém dodavatelském řetězci je projekt úspěšný. Švédský Returpack a norský Infinitum provozují špičkové modely sběru odpadu, zvyšují rychlost sběru a kvalitu PET materiálu snížením kontaminace jinými materiály. Místní produkce rPET v potravinářské kvalitě food grade společnosti Veolia zajišťuje spolehlivou dodávku vysoce kvalitního recyklovatelného materiálu ze zavedeného recyklačního systému „bottle-to-bottle“.

Předlisky lahví pro nealkoholické nápoje společnosti Coca-Cola se vyrábějí v závodě Petainer ve švédském Lidköpingu. PET láhve je z 1500 ml lehkého předlisku společnosti Petainer a využívá 100% rPET vločky a pelety. Díky svým zkušenostem se zpracováním a kvalitou dokázal Petainer zvýšit podíl rPET z 50 % na 100 % při zachování maximální efektivity, pevnosti a požadovaného vzhledu.

Petainer zajišťuje technickou podporu stáčírnám ve městech Jordbro a Robsrud. Dohlíží, aby 100% PET předlisky byly v pořádku zavedeny s kvalitním procesem vyfukování. Uspoří se tím 160 tun ročně a snížením emisí CO2 ze silniční přepravy, spotřebované energie a spotřeby stlačeného vzduchu během výrobního procesu dojde k ještě lepší uhlíkové stopě produktu.

Kromě použití udržitelnějších materiálů a procesních vylepšení probíhá výroba výlisku v závodě Petainer ve švédském Lidkӧpingu, který využívá výhradně hydroelektrickou energii, což je 100% obnovitelný zdroj energie. Město Lidkӧping také v roce 2021 získalo platinového ocenění od EcoVadis, globální ratingové agentury pro hodnocení CSR (společenská odpovědnost firem). Toto hodnocení zařazuje závod Petainer v Lidköpingu mezi jedno procento dodavatelů v kategorii Výroba plastových výrobků a rovněž mezi jedno procento všech organizací, které EcoVadis hodnotí, se zvláště vysokou úspěšností v kategorii životního prostředí.

Díky zkušeným partnerům, jako je Petainer, se Coca-Cola může stát lídrem na poli udržitelnosti na skandinávském trhu s nápoji.

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique