Article 31 August, 2021

Petainer och Novo lanserar beröringsfritt handdesinfektionsmedel


I partnerskap med Novo lanserade Petainer ett innovativt, beröringsfritt doseringssystem för handdesinfektion som är särskilt utformat för applikationer för hög trafik.

petainer-handsprit-doseringssystem

Säker för alla och statligt godkänd – desinfektionen i bulkform doserar 3 ml enskilda appliceringar och desinficerar händerna på upp till 300 anställda och kunder varje dag.

Systemet kan enkelt fyllas på med Petainers teknologi för återfyllningsbara 5-galllonsflaskor – varje flaska innehåller 6 500 appliceringar. Alla flaskor kan returneras för påfyllning eller återvinnas helt efter användning. För mer information kan du kontakta oss på enquiries@petainer.com

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique