Article 31 August, 2021

Petainer och German Wells Cooperative går från återfyllningsbara PET-flaskor till 30 % rPET


Petainer, Europas ledande tillverkare av återfyllningsbara PET-flaskor, har stöttat German Wells Cooperative i övergången från deras återfyllningsbara PET-flaskor till 30 % rPET på den tyska marknaden.

German Wells Cooperative (GDB) är inköps- och serviceorganisationen för tyska mineralkällor med cirka 180 medlemsföretag. Petainer har samarbetat med GDB sedan 1996 och 2021 firar företagen 25-årsjubiléet av detta samarbete. Förra året fyllde tyska mineralkällor 1,9 miljarder återfyllningsbara flaskor från German Wells Cooperatives PET-upplag. Tillsammans har de två företagen etablerat ett av världens mest hållbara återfyllningsbara PET-flaskupplag.

På den tyska marknaden används återfyllningsbara PET-flaskor av buteljerare för kolsyrade drycker och mineralvattenprodukter. När de har konsumerats returneras flaskorna via ett retursystem för tvätt och påfyllning av buteljerare i upp till 25 cykler. Denna hållbara förpackningslösning har ett mycket lägre koldioxidavtryck än motsvarande återfyllningsbara eller enriktade glasflaskor. Till exempel leder användningen av återfyllningsbar PET istället för glas till en minskning av koldioxidtsläpp med 81 % för samma användningscykel. Flaskornas returneringsbara karaktär innebär att ansvaret för att produktens bortskaffning är inbyggt. Flaskor som är i slutet av sin livscykel dras tillbaka från upplaget vid buteljerarnas fyllningslinjer och skickas till återvinnning för produktion av nya flaskor, vilket gör återfyllningsbar PET till ett zero waste-format för dryckesförpackning.

Under 2021 har Petainer tagit den här verkligt hållbara dryckesförpackningslösningen ett ytterligare steg genom att öka det återvunna innehållet i dessa flaskor till 30 % över en rad olika flasktyper och storlekar, inklusive den klassiska 1-liters pärlflaskan. Den här utvecklingen kommer att leda till en minskning av koldioxidavtrycket med 28 %, ett viktigt steg mot att hjälpa GDB att förverkliga sin ambition att bli koldioxidneutralt 2030. Majoriteten avkoldioxidutsläppen kommer från jungfrulig PET, med minimala bidrag från tillverkningsprocessen och transporten. Därför görs störst inverkar genom att ersätta koldioxidintensivt jungfruligt PET-Material med rPET, som har ett mycket lägre koldioxidavtryck. Den här ökningen av rPET, tillsammans med användningen av förnybar energi i Petainers produktionsanläggning i As, Tjeckien, hjälper GDB-medlemsföretag att uppnå sina hållbarhetsmål att bli koldioxidneutrala.

Petainers utvecklingsprojekt har bevisat genomförbarheten av en 50 % rPET-lösning för RefPET med 100 % på horisonten. Ytterligare arbete för att kompensera för oundvikliga utsläpp från användningen av rPET undersöks tillsammans med användningen av återvunna material av högre kvalitet.

När kunderna ser bortskaffningslösningarna för en produkt som lika viktiga som koldioxidavtrycket är den återfyllningsbara PET-flaskan med återvunnet innehåll den ultimata hållbara lösningen. Denna kombination av återanvändning, återvunnet innehåll och ansvarsfull produktborskaffning gör återfyllningsbar PET perfekt för en cirkulär ekonomi.

För mer information kan du kontakta oss via enquiries@petainer.com eller besöka vår webbplats på www.petainer.com.

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique