Article 31 August, 2021

Petainer a Genossenschaft Deutscher Brunnen přecházejí na opakovaně plnitelné PET láhve s 30% obsahem rPET materiálu


Petainer, přední výrobce opakovaně plnitelných PET lahví v Evropě, podpořil asociaci Genossenschaft Deutscher Brunnen přechodem na opakovaně plnitelné PET láhve s 30% obsahem rPET na německém trhu.

Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) je asociace producentů vod s přibližně 180 členskými společnostmi, která zajišťuje nákup a servis služeb. Petainer s asociací GDB spolupracuje od roku 1996 a rok 2021 se nese ve znamení 25. výročí této spolupráce. V loňském roce německé stáčírny minerálních vod naplnily 1,9 miliardy opakovaně plnitelných PET lahví od Genossenschaft Deutscher Brunnen. Spolupráce těchto společností zavedla jeden z nejudržitelnějších systémů opakovaně plnitelných PET lahví na světě.

Na německém trhu opakovaně plnitelné PET láhve využívají stáčírny sycených nápojů a nápojů z minerálních vod. Jakmile je obsah láhví zkonzumován, vrací se prostřednictvím systému vratných zálohovaných obalů. Následně jsou vymyty a ve stáčírnách až 25krát znovu naplněny. Toto udržitelné obalové řešení má mnohem nižší uhlíkovou stopu než ekvivalent opakovaně plnitelných, nebo jednocestných, skleněných lahví. Pokud jsou například místo skla použity opakovaně plnitelné PET láhve, dojde ke snížení emisí CO2 o 81 % u totožného cyklu použití. Tím, že je láhev vratná, je v produktu již zanesena odpovědnost za konec životnosti produktu. Láhve se po konci své životnosti odeberou ze systému na plnicích linkách stáčíren a odesílají se k recyklaci, kde jsou z nich vyrobeny nové láhve. To dělá z opakovaně plnitelných PET lahví formát balení nápojů s nulovým odpadem.

V roce 2021 Petainer posunul toto skutečně udržitelné řešení balení nápojů ještě dále zvýšením recyklovatelného obsahu těchto lahví na 30 % v celé řadě typů a velikostí lahví, včetně klasické 1litrové láhve. Tato inovace povede ke snížení uhlíkové stopy o 28 %, což významně pomůže asociaci GDB realizovat ambici stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. Většina emisí CO2 pochází z virgin PET, samotný výrobní proces a doprava tvoří jen zlomek emisí. Největšího dopadu se tedy dosáhne nahrazením virgin PET pryskyřice s vysokou uhlíkovou zátěží za rPET materiál, který má mnohem nižší uhlíkovou stopu. Toto zvýšení obsahu rPET ve spojení s využitím obnovitelné energie ve výrobním závodě Petainer v české Aši pomáhá členským společnostem GDB dosáhnout cílů na poli udržitelnosti a stát se uhlíkově neutrální.

Projekty zaměřené na vývoj ve společnosti Petainer prokázaly, že je u RefPET možné docílit 50% obsahu rPET a na obzoru je řešení se 100% obsahem rPET. V současné době pracujeme na řešeních, jak kompenzovat nevyhnutelné emise plynoucí z používání rPET a jak používat kvalitnější recyklovatelné materiály.

V době, kdy je pro zákazníky přístup k životnímu cyklu produktu stejně důležitý jako uhlíková stopa, je opakovaně plnitelná PET láhev s recyklovatelným obsahem dokonalým udržitelným řešením. Kombinace opětovného použití, recyklovatelného obsahu a odpovědného řešení konce životnosti dělá z opakovaně plnitelných PET lahví ideální produkt cirkulární ekonomiky.

Pro další informace nás kontaktujte na adrese enquiries@petainer.com nebo navštivte naši webovou stránku www.petainer.com.

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique