Londen, 20 april: Petainer is verheugd te kunnen aankondigen dat zij de activiteiten in hun fabriek in Lidköping koolstofneutraal hebben gemaakt. De Zweedse productielocatie van Petainer, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde bevoorrading met een focus op Scandinavië en Europa, is de eerste in de regio die koolstofneutrale operaties heeft bereikt. Deze aankondiging volgt op de rapportering door Petainer van emissiereducties via de liefdadigheidsorganisatie CDP en recente onderscheidingen bij de Drinks Business Green Awards voor hernieuwbare energie en Groen Bedrijf van het Jaar.

Petainer heeft via de CDP de resultaten van de eerste 3 jaar van zijn programma voor vermindering van de koolstofuitstoot gerapporteerd. In dit verslag kondigde Petainer een bruto vermindering aan van 40 % van de totale CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 2018 en een vermindering met 25 % van de totale uitstoot in CO2 per kg aangekocht hars. De natuurlijke volgende stap was de aanpak van de onvermijdelijke emissies op operationeel niveau.

Petainer is een partnerschap aangegaan met ClimatePartner om de koolstofvoetafdruk van zijn bedrijf te meten. ClimatePartner zijn experts in emissieberekening, en reductiestrategieën aangedreven door koolstofcompensatieprojecten. Het rapport meet de uitstoot tussen januari 2021 en december 2021, en omvat alle broeikasgassen, gerapporteerd als een CO2 gelijkwaardig.

Het rapport van ClimatePartner evalueerde de operationele Scope 1,2 en 3 emissies van Petainer. Scope 1 omvat de directe emissies van Petainer, waaronder het wagenpark en de faciliteiten. Scope 2 omvat de emissies die vrijkomen door gekochte elektriciteit en stadsverwarming. Scope 3, ten slotte, omvat de indirecte emissies, zoals het woon-werkverkeer van werknemers en gekochte diensten. Dit zijn onvermijdelijke operationele emissies die nodig zijn om de fabriek te laten functioneren. Het grootste aandeel in waarde bestond uit stroomopwaartse emissies van elektriciteit. Petainer gebruikt hernieuwbare energie om de vestiging in Lidköping van stroom te voorzien, dus de compensatie van de emissies die met de productie gepaard gaan, zorgt ervoor dat de fabriek op de schoonst mogelijke energie draait.

Petainer Lidköping is ook gewaardeerd met Ecovadis Platinum, een maatstaf voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die het bedrijf in de top 1% van de gemeten bedrijven plaatst.

Petainer heeft nu de totale berekende uitstoot gecompenseerd plus 10 %, om rekening te houden met een eventuele te lage berekening. Compensatie is een proces waarbij geïnvesteerd wordt in projecten die de koolstofuitstoot verminderen, door financiering te bieden in situaties waarin de koolstofuitstoot statisch zou blijven of zou toenemen als er niets aan gedaan zou worden. Elk project wordt geverifieerd door onafhankelijke organisaties, die de hoeveelheid CO2 bespaard en verkopen deze besparing vervolgens als gecertificeerde emissiereducties. Met de investeringen in deze projecten worden klimaatpositieve projecten gefinancierd die de gemeenschappen ten goede komen, in dit geval de productie van schone windenergie in het noordoosten van Brazilië. Door te compenseren heeft Petainer de uitstoot van onvermijdelijke activiteiten aangepakt.  

Hugh Ross, CEO van Petainer, verklaarde: "Petainer zet zich in voor een duurzame, transparante productie. Het verheugt ons dat wij de afgelopen jaren grote vooruitgang hebben aangekondigd, door onze successen via het CDP te rapporteren, en door te beloven onze milieu-impact als bedrijf verder te verminderen. Het koolstofneutraal maken van onze fabriek in Lidköping is iets waar wij bijzonder trots op zijn, niet alleen omdat wij de eerste in Scandinavië zijn, maar ook omdat het Petainers houding als pionier en vernieuwer duidelijk maakt. Het compenseren van de uitstoot in wat voor Petainer een groei-jaar was, is een belangrijk aspect van onze strategie voor koolstofbeheer en getuigt van duurzame groei. Wij waren blij te kunnen samenwerken met een bedrijf als ClimatePartner, dat zowel ijverig was in zijn rapportage, maar ook gemeenschappen steunde om hun welzijn te verbeteren."