Londen, januari 2022: Petainer heeft aangekondigd dat het zijn engagement voor transparantie op milieugebied heeft voortgezet door zijn milieu-impact bekend te maken via CDP, een wereldwijde non-profitorganisatie die 's werelds toonaangevende platform voor milieu-openbaarmaking beheert. Petainer heeft dit jaar voor het eerst via CDP bekendgemaakt door de vragenlijst van het CDP Carbon Disclosure Project in te vullen.

Het openbaar maken van gegevens over milieu-impact is nu een bedrijfsnorm; in 2021 hebben meer dan 13.000 bedrijven met een waarde van meer dan 64% aan wereldwijde beurskapitalisatie hun milieugegevens via CDP openbaar gemaakt, een stijging met 37% sinds 2020. Meer dan 590 beleggers met US$110 biljoen aan activa en 200 inkooporganisaties die US$4 biljoen aan uitgaven vertegenwoordigen, hebben via CDP milieugegevens van bedrijven opgevraagd. Door openbaar te maken, is Petainer voorbereid op de toenemende vraag naar milieutransparantie van beleggers, klanten en beleidsmakers.

In zijn bekendmaking deelde Petainer de resultaten van de eerste 3 jaar van zijn koolstofuitstootverminderingsprogramma, met gegevens die al vanaf 2018 gerapporteerd werden. Om de zuiverste score voor koolstofreductie weer te geven, waarbij factoren als PET-vraag en fabriekswerking verwijderd worden, rapporteerde Petainer in Totale Emissies Per KG Gekochte Hars. Petainer is verheugd een vermindering van 25% in 2020 ten opzichte van 2018 te kunnen melden. Dit werd bereikt door strategieën om de uitstoot in scope 1,2 en 3 te verminderen. Petainer heeft het voortouw genomen door zijn activiteiten vanaf 2018 koolstofvrij te maken door over te stappen op hernieuwbare energie in zijn grote fabrieken, waardoor de scope 2 emissies sinds 2018 met 92% zijn verminderd. Vooruitlopend op de EU-richtlijn die 25 % gerecycled materiaal in plastic producten wettelijk voorschrijft, heeft Petainer klanten ondersteund om tot 100 % gerecycled PET (rPET) te komen. Het verwerken van rPET is een effectieve manier om de koolstofuitstoot te verminderen, en levert een vermindering op van tot 79 % in koolstofvoetafdruk vergeleken met maagdelijk PET. Door klanten te helpen rPET te verwerken, heeft dit ook een positief effect op de koolstofvoetafdruk van Petainer, doordat de indirecte uitstoot van aangekochte goederen wordt verminderd. 19% van alle gebruikte PET-hars is nu gerecycleerd PET in alle Petainer vestigingen, een zeer bemoedigend teken dat de klanten de voordelen voor zichzelf en het milieu inzien.

Hugh Ross, CEO van Petainer: "Duurzaamheid is de kern van wat wij bij Petainer doen. De producten die wij produceren bereiken elk jaar de handen van miljoenen consumenten. Daarom is het voor ons belangrijk onze klanten te steunen om elk product zo duurzaam mogelijk te maken. Gemakkelijk te recycleren wanneer een product gebruikt is, is even belangrijk. Onze wereldwijde productie maakt het mogelijk dat de bevoorrading dicht bij onze klanten gebeurt, wat natuurlijk de koolstofuitstoot van het vrachtvervoer binnen de bevoorradingsketen vermindert. Het verheugt ons dat wij aan de CDP een vermindering van onze uitstoot met 40% kunnen melden en dat er projecten op stapel staan die ons zullen helpen in ons streven om onze totale koolstofvoetafdruk verder te verminderen."

Sonya Bhonsle, Global Head of Value Chains bij CDP, verklaarde: "Klimaatverandering vormt een huidig en toekomstig risico voor bedrijven en hun toeleveringsketens. Alleen door milieurisico's en kansen te meten kunnen bedrijven die nu beheren, zich voorbereiden op de toekomst en concurrerend blijven, vooral nu grote mainstream-investeerders en beleidsmakers steeds meer aandringen op meer transparantie door openbaarmaking. Door hun milieu-impact via CDP bekend te maken, heeft Petainer een belangrijke eerste stap gezet. Ik kijk uit naar hun voortdurende toewijding aan transparantie en inspanningen om een duurzame toekomst van 1,5 graad veilig te stellen."

De volledige lijst van bedrijven die via CDP informatie bekendmaken, is hier te vinden: https://www.cdp.net/en/responses

-Eindigt

Over CDP
CDP is een wereldwijde non-profitorganisatie die 's werelds systeem voor de bekendmaking van milieueffecten door bedrijven, steden, staten en regio's beheert. CDP, dat in 2000 is opgericht en samenwerkt met meer dan 590 investeerders met meer dan $110 biljoen aan activa, heeft pionierswerk verricht door gebruik te maken van kapitaalmarkten en bedrijfsaankopen om bedrijven te motiveren hun milieueffecten bekend te maken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, watervoorraden veilig te stellen en bossen te beschermen. Meer dan 14.000 organisaties over de hele wereld hebben in 2021 via CDP gegevens bekendgemaakt, waaronder meer dan 13.000 bedrijven met een waarde van meer dan 641 T T2 T van de wereldwijde marktkapitalisatie, en meer dan 1.100 steden, staten en regio's. CDP is volledig afgestemd op de TCFD en bezit de grootste milieudatabank ter wereld, en de CDP-scores worden algemeen gebruikt om investerings- en aankoopbeslissingen te sturen in de richting van een koolstofvrije, duurzame en veerkrachtige economie. CDP is stichtend lid van het Science Based Targets-initiatief, de We Mean Business-coalitie, de Investeerdersagenda en het Net Zero-initiatief van vermogensbeheerders. Bezoek cdp.net of volg ons @CDP om meer te weten te komen.