Especialista en diseño de envases - Reino Unido

Para presentar su candidatura, póngase en contacto con nosotros a través del 'formulario de contacto' en la parte superior derecha de la página web.

Sobre Petainer

Petainer ofrece una amplia gama de soluciones de envasado en PET ligeras y sostenibles para ayudarle a hacer crecer su negocio y reducir su huella de carbono. Contamos con más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de productos rentables y de alta calidad con la circularidad como eje central, al tiempo que cumplimos las normas industriales más exigentes en materia de seguridad y protección de los productos

El papel

Este puesto le ofrece la oportunidad de ser un impulsor clave para ayudar a Petainer a ser líder en la mejora de la sostenibilidad de nuestra diversa cartera. Ya estamos por delante de la competencia y queremos seguir estándolo.

Trabajando en el equipo de Desarrollo de Productos, con sede en nuestra fábrica de As, colaborará estrechamente con sus socios comerciales de Operaciones y Ventas para cumplir la agenda de desarrollo de productos para nuestras botellas y preformas de un solo uso y rellenables.

El puesto depende de un Director de Desarrollo de Producto con sede en el Reino Unido. Recibirá un fuerte apoyo de la amplia red de Desarrollo de Producto, así como del equipo local de funciones cruzadas.

La persona

Siendo ya un experimentado especialista en envasado en la industria del PET, buscamos a alguien que se sienta feliz en un entorno de ritmo rápido, cómodo tomando decisiones cuando la situación es desafiante y ambigua.

Un jugador de equipo que sabe cómo desafiar a los socios de forma constructiva para conseguir mejores resultados empresariales.

¿Se parece a usted? ¡Presente su candidatura ahora!

Responsabilidades clave

 • Dirigir proyectos de desarrollo técnico bajo la supervisión de miembros más experimentados del equipo, centrados en una vía
 • Llevar a cabo ensayos y análisis de calidad de los envases (preformas y botellas) en colaboración con Operaciones
 • Crear nuevas especificaciones de productos e información técnica relacionada con el programa.
 • Apoyar al personal técnico superior en la realización de partes de grandes proyectos técnicos complejos
 • Apoyar a los clientes con consultas/preguntas técnicas sobre los productos existentes
 • Presentar a los miembros del equipo los progresos, así como los problemas y las soluciones

Formación y experiencia

 • Titulado en una materia técnica - Ingeniería/Ciencia
 • Comprensión de los mercados/suministros de PET, rPET
 • Experiencia como gestor de proyectos
 • Experiencia en la transformación de plásticos en un entorno técnico (Desarrollo u Operaciones)

Competencias 

 • Explicar de forma sencilla temas técnicos complejos
 • Pensamiento crítico y resolución de problemas
 • Cómodo para tomar decisiones cuando no se dispone de toda la información
 • Autodirigido
 • Aprendizaje ágil
 • Se valorará la capacidad para utilizar trabajos en sólido
 • Checo fluido
 • Inglés conversacional, alemán


Chcete-li se přihlásit, kontaktujte nás pomocí "kontaktního formuláře", který se nachází v pravé horní části webové stránky

O společnosti Petainer

Petainer nabízí širokou škálu lehkých, udržitelných obalových řešení z PET, která pomáhají rozvíjet podnikání a snížit uhlíkovou stopu. Máme více než 35 let zkušeností s navrhováním a výrobou vysoce kvalitních, nákladově efektivních obalových produktů, jejichž jádrem je recyklovatelnost, a zároveň splňují nejvyšší průmyslové standardy pro bezpečnost a ochranu nápojů (potravin) a spotřebitelů.

Pracovní místo

Tato pozice vám dává šanci být klíčovým hnacím motorem, který pomáhá společnosti Petainer být lídrem při zlepšování udržitelnosti rozmanitého portfolia našich výrobků. Už teď máme náskok před konkurencí a tuto pozici si chceme udržovat.

Budete pracovat v týmu vývoje produktů se sídlem v naší továrně v Aši, budete úzce spolupracovat se svými obchodními partnery v oblasti provozu a prodeje, a realizovat tak proces vývoje produktů pro naše vratné (opakovaně naplnitelné) lahve a prefromy, ale i jednorázové obalové výrobky.

Pozice je podřízena řediteli vývoje produktů ve Velké Británii. Budete mít silnou podporu od širšího týmu vývoje produktů skupiny Petainer, stejně jako od místního týmu s různými specialisty.

Osobnost

Jste zkušený specialista na obaly z PET? Hledáme někoho, kdo se cítí spokojený v rychle se měnícím prostředí, rád přijímá rozhodnutí a nese za ně odpovědnost, a to i v náročných a ne vždy přímočarých situacích.

Jste týmový hráč, který ví, jak konstruktivně komunikovat s partnery, aby dosáhli lepších obchodních výsledků?

Zní to jako, že jste to právě Vy? ¡Dejte nám o sobě vědět!

Klíčové činnosti

 • Vedení projektů technického rozvoje pod dohledem zkušenějších členů týmu vývojového oddělení
 • Provádění testů a analýz kvality obalů (lahve, preformy, ...) ve spolupráci s výrobními specialisty v ČR i v zahraničí
 • Vytváření nových technických specifikací produktů
 • Podpora vedoucích pracovníků při realizaci technických projektů v zahraničí
 • Podpora zákazníků s technickými dotazy / dotazy na stávající produkty

Vzdělání, zkušenosti, dovednosti

 • Univerzitní vzdělání v technickém oboru
 • Porozumění trhu s obalovými produkty z PET, rPET
 • Zkušenosti projektového manažera
 • Zkušenosti s průmyslovým zpracováním plastů
 • Problemas crónicos y problemas de salud
 • Aktivní, věcné rozhodování
 • Chuť hledat, zkoušet nové metody, řešení, přijímat nové informace
 • Práce v programu solid-works výhodou
 • Plynulá konverzace v českém jazyce
 • Konverzační angličtina, němčina