Article 31 August, 2021

“Enriktade fat: är de rätt för dig?” Petainer vid Colorado Brewers Summit

1st January, 1970

,


Andrew Brewer, vår teknikchef för Nord- och Sydamerika, kommer att diskutera enriktade fat på Colorado Craft Brewers Virtual Summit, som anordnas av Colorado Brewers Guild.

En diskussion om enriktade fat, hur de konstrueras, deras fördelar och nackdelar och hur de fungerar på marknaden. Vilket test och förfarande som verkligen är nödvändigt för att säkerställa att dina fat rengörs, steriliseras och fylls på korrekt.

Mötet kommer att fokusera på de mest angelägna behoven inom hantverksölkulturen med dagliga virtuella sessioner.

Petainers session sänds live den 10 november klockan 14:00 Mountain Time (USA och Kanada).

Du kan registrera dig för evenemanget på denna länk: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lrB57VDPSkCx3ERbudDUhw

Mer information om evenemangsagendan och Colorado Brewers Guild finns på:

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique