Toto video poskytuje krok za krokem návod pro bezpečnou manipulaci, použití a likvidaci sudu Petainer Classic s armaturou typu A NPR.