Hybridní límce

Zvonky Petainer Hybrid Keg lze vyjmout a znovu použít.