Přechod z ručního plnění na poloautomatické nebo automatické plnění je pro pivovary zajímavým krokem. Pivovar tak může získat všechny související výhody - rychlost plnění, konzistenci a uvolnění pracovních hodin. Pivovarům všech velikostí to také dává možnost škálovat a růst a získat přístup na nové trhy. Piva Petainer KEG lze plnit na většině strojů, což pivovarům umožňuje růst s využitím stejného systému KEG a zároveň nabízí zákazníkům konzistentnost.

m+f, odborníci na plnění a čištění KEG již více než 50 let, jsou německým výrobcem plnicích zařízení. Jejich odborný tým vytvořil speciální poloautomatický plnicí systém Petainer KEG, který instaloval v řadě pivovarů po celé Evropě. Nejnovější linka instalovaná v pivovaru v západním Německu se skládá ze dvou plniček Petainer KEG vyrobených společností m+f. Obsluha může zahájit plnicí proces stisknutím tlačítka a plní se ručně. Vestavěný software a hardware pak naplní KEGy například na předem naprogramovaný objem 30 litrů. Po naplnění se sudy vyloží, uloží na palety a jsou připraveny k expedici.

Při plné kapacitě budou stroje pracovat rychlostí plnění 100 x 30 l KEG za hodinu, což je zhruba dvaapůlkrát rychleji než při ručním plnění. Toto zlepšení, které se umocní na celý rok plnění, přináší obrovskou úsporu pracovních hodin, které lze místo toho využít na jiné úkoly v pivovaru.

Další informace najdete na adrese: https://www.mfkegtechnik.com/