Všechny sudy Petainer s funkcí NPR (bez přetlaku) lze vydávat jako ocelové sudy a u sudů Petainer s funkcí PR (přetlak) postupujte podle našich pokynů pro použití a likvidaci, které se vztahují k typu používaného sudu.