Sudy Petainer jsou určeny k recyklaci. Viz naše pokyny k použití a likvidaci, kde jsou uvedeny osvědčené postupy.