Prohlášení proti otroctví

PROHLÁŠENÍ PROTI OTROCTVÍ A OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

6. dubna 2021

Společnost Petainer uplatňuje nulovou toleranci vůči modernímu otroctví jak v rámci skupiny, tak v rámci svého dodavatelského řetězce.

Společnost Petainer je globální firma, a proto udržuje vztahy s mnoha dodavateli v řadě zemí. Vztahy s největšími dodavateli skupiny jsou řízeny centrálně, zatímco ostatní dodavatelé jsou řízeni místními nákupními týmy.

Skupina má politiku proti otroctví a obchodování s lidmi, která byla vydána pro všechny členy vrcholového vedení a zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za výběr a řízení dodavatelů. Tato politika stanoví přístup Skupiny k modernímu otroctví, který je nulovou tolerancí, a kroky, které je třeba podniknout k řízení dodržování předpisů uvnitř Skupiny a v dodavatelském řetězci. Kromě toho politika stanoví odpovědnosti za stanovení a provádění politiky, jakož i způsob hlášení podezření na porušení a opatření, která je třeba přijmout v případě jejich potvrzení.

Všichni klíčoví dodavatelé Skupiny musí vyplnit kontrolní seznam "Poznej svého dodavatele", který obsahuje potvrzení o tom, že splňují určitá prohlášení týkající se problematiky boje proti otroctví a obchodování s lidmi. Společnost Petainer nespolupracuje s dodavateli, kteří tato prohlášení nedodržují.

Pravidelně se provádí hodnocení rizik u dodavatelské základny skupiny, aby se identifikovali dodavatelé, u nichž může být riziko nedodržení předpisů vyšší než u ostatních. V případech, kdy je zjištěno vyšší riziko, jsou od dodavatele vyžádány další informace a může být proveden audit.

Společnost Petainer neví o žádných případech skutečného nebo podezřelého porušení předpisů proti otroctví a obchodování s lidmi uvnitř společnosti nebo v jejím dodavatelském řetězci.

Každému, kdo chce vznést jakékoli obavy týkající se moderního otroctví v souvislosti se Skupinou nebo jejím dodavatelským řetězcem, doporučujeme, aby se důvěrně obrátil na finančního kontrolora Skupiny (buď e-mailem na adresu compliance@petainer.com nebo do sídla společnosti).

Jsme odhodláni bojovat proti modernímu otroctví v jakékoli podobě a předcházet mu všude, kde je to možné. Stejný přístup vyžadujeme od těch, kteří s námi spolupracují, a očekáváme ho od všech, s nimiž obchodně jednáme.

Hugh Ross Generální ředitel skupiny 6. dubna 2021

Petainer UK Holdings Limited

Capital Tower, 91 Waterloo Rd, Londýn, SE1 8RT

E: enquiries@petainer.com W: www.petainer.com                                                                  Reg. č. 7047255. Číslo DPH GB241645910