Article 31 August, 2021

Brewer Talks Podcast, avsnitt 008 ute nu


Brewer Talks, EP008: Beröringsfri handdesinfektionsenhet för områden med hög trafik.

I det här avsnittet talar Dave Thennes och Andy Brewer om det beröringsfria doseringssystemet för handdesinfektionsmedel i bulk. Petainer lanserade den här innovativa lösningen i samarbete med NOVO för att hjälpa företag med högtrafikerade områden, med möjlighet att desinficera händerna på upp till 2 000 personer per dag. Systemet kan enkelt fyllas på med Petainers teknologi för återfyllningsbara 5-gallonsflaskor – varje flaska innehåller 14 000 appliceringar. Alla flaskor kan returneras för påfyllning eller återvinnas helt efter användning.

Titta eller lyssna på vår Brewer Talks Podcast på vår Youtube-kanal, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify eller brewertalks.com.

Vi hoppas att du gillar det här avsnittet! Har du frågor, kommentarer eller idéer? Hör av dig till enquiries@petainer.com

For further information regarding Petainer and our packaging solutions, please don't hesitate to get in touch via our contact page

Article

Petainer appoints Brook House Hops as UK Distributer

Article

The View : les fûts Petainer, une solution durable et économique